Veranderingen voetzorg diabetes 2015

Wijzigingen voetzorg Diabetes Mellitus in 2015

In 2015 vinden er een aantal wijzigingen plaats in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. U kunt hiermee te maken krijgen. Graag informeer ik u over de veranderingen en waar u op moet letten.

Zorgprofielen
Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetes verpleegkundige of een praktijk ondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Basisverzekering
Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2,3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven dat ik uw pedicure ben. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met de pedicure.

Aanvullende verzekering
Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

Eigen bijdrage voor diabetische voetzorg
De pedicure behandeling voor diabetes patiënten wordt uit de basisverzekering vergoed bij een zorgprofiel 2 of hoger. Uit de basisverzekering wordt echter alleen medisch noodzakelijk zorg vergoed en daarmee ziet de pedicure behandeling er anders uit dan u voorheen gewend was. U kunt uiteraard nog steeds de volledige pedicure behandeling krijgen, maar dan vraagt de pedicure een bijdrage voor de verzorgende delen van de behandeling.
Deze verzorgende delen kunnen bestaan uit het knippen van de nagels die geen risico vormen op wonden en zweren (ulcera), het gladfrezen en polijsten van nagels, het verwijderen van eelt wat geen overmatige druk veroorzaakt, specialistische technieken, incremen en massage.

U kunt er ook voor kiezen alleen de basisverzekerde zorg af te nemen, dan word er geen bijbetaling gevraagd. U ontvangt dan alleen de medisch noodzakelijk zorg.